Psykoterapi Stockholm Uppsala

Välkommen till Ellen Johanne Krokstad.
Jag har många års erfarenhet av arbete som psykoterapeut; samtalsterapi, bildterapi samt handledning.
Jag tar emot unga vuxna, vuxna och äldre i individualterapi.

I Uppsala har jag landstingsavtal och kan inom detta avtal också ta emot i Stockholm.

Psykoterapi kan hjälpa dig

Det kan handla om korta vägledande och orienterande samtal till ett mera långvarigt och djupgående förändringsarbete. Allt utifrån de behov man har exempelvis oro, ångest, nedstämdhet, depression, låg självkänsla, stress, illamående, utbrändhet, huvudvärk, sömnproblem.
Jag är leg. psykoterapeut, bildterapeut och 
auktoriserad psykoterapihandledare (RPC).
Medlem i Riksföreningen PsykoterapiCentrum (RPC). 

Erbjuder rabatt för studenter.

Samtalsterapi

I samtalsterapi får man i dialog med en psykoterapeut tala förutsättningslöst om sina upplevelser, känslor och tankar. 

Bildterapi

Om upplevelser känns svåra att sätta ord på eller om orden känns otillräckliga eller slitna kan man genom att teckna - måla - modellera - gestalta egna bilder som följs upp i dialogen med terapeuten.

Handledning

I handledning ges möjlighet att fritt få reflektera kring egna upplevelser utifrån arbetet med andra människor. Det kan gälla psykoterapiutbildning, kliniskt arbete och arbete på institution, individualhandledning eller i grupp.

Testa Webbsajt CMS gratis här!